تبلیغات
دل و دین

المراقبات 58

فضیلت عید غدیر

از امام رضا (علیه السلام ) روایت شده است كه فرمود: در روز قیامت چهار روز با شتاب به خدا مى رسند همانگونه كه عروس به حجله خود مى رسد. پرسیدند: این چهار روز كدام است ؟ حضرت فرمود: روز قربان ، روز فطر، روز جمعه و روز غدیر كه روزى است كه ابراهیم خلیل (علیه السلام ) در آن از آتش رهایى یافت و بجهت سپاسگزارى ، آن روز را روزه گرفت . و نیز روزى است كه در آن پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) على (علیه السلام ) را به عنوان جانشین خود معرفى و فضیلتهاى او را بیان نمود و خداوند بدین وسیله دین را كامل كرد. على (علیه السلام ) بخاطر شكرگزارى این روز را روزه گرفته است .

این روز روز كمال ، روز ناراحتى شیطان و روزى است كه اعمال شیعه و دوستداران آل محمد پذیرفته شده و خداوند عمل منافقین آنان را باطل و نابود مى گرداند. و این همان است كه خداوند در آن آیه مى فرماید: ((آن اعمال را باطل و نابود نمودیم .))

روزى است كه جبرئیل دستور مى دهد، كرسى كرامت خدا را روبروى بیت المعمور قرار دهید. آنگاه بالاى آن رفته و فرشتگان تمام آسمانها گرد او جمع شده ، محمد (صلى الله علیه و آله و سلم ) را ستایش كرده و براى شیعیان و دوستدار امیرالمؤ منین و امامان (علیهم السلام ) آمرزش ‍ مى خواهند.

روزى است كه خداوند در آن به نویسندگان بزرگوار اعمال دستور مى دهد، بخاطر بزرگداشت محمد و على و ائمه - درود خدا بر آنان باد - بمدت سه روز هیچ یك از خطاهاى دوستداران اهل بیت و شیعیان آنان را ننویسند.

روزى است كه خداوند آن را مخصوص محمد، آل او و خویشان نسبى او نموده است . روزى است كه هر كس در آن خدا را پرستش نموده و خانواده ، خود و برادرانش را در وسعت قرار دهد، خداوند مال او را افزایش داده و او را از آتش رها مى كند...

روز تبسم نمودن در چهره مؤ منین است و كسى كه در روز غدیر به روى برادر خود تبسم نماید، خداوند در روز قیامت با دیده رحمت به او نگریسته ، هزار حاجت او را برآورده نموده و كاخى از مرواریدهاى بزرگ و درخشان و سفید براى او در بهشت ساخته و چهره او را زیبا مى نماید.

این ، روز آراستن است ، كسى كه براى روز غدیر خود را بیاراید، خداوند تمام گناهان كوچك و بزرگ او را بخشیده ، و فرشتگانى را ماءمور مى كند از این روز تا سال آینده در چنین روزى ، براى او كارهاى نیك نوشته و مقام او را بالا ببرند و اگر از دنیا برود با شهادت از دنیا رفته و اگر زنده بماند با سعادت زندگانى خواهد كرد. و كسى كه به مؤ منى غذا بدهد، مانند كسى است كه به تمام پیامبران و صدیقین غذا داده است و كسى كه مؤ منى را دیدار كند خداوند هفتاد نور وارد قبر او نموده ، قبر او را وسعت داده و هر روز هفتاد هزار فرشته از قبر او دیدار كرده و به او مژده بهشت مى دهند.

روز غدیر بود كه خداوند ولایت را بر اهل آسمانهاى هفتگانه عرضه نمود و اهل آسمان هفتم پیش از دیگران آن را پذیرفتند. خداوند نیز آن آسمان را با ((عرش )) آراست . پس از آن اهل آسمان چهارم آن را پذیرفتند. و بهمین جهت آن آسمان با بیت المعمور مزین شد. پس از آن اهل آسمان دنیا آن را پذیرفتند و این آسمان با ستارگان آراسته شد. آنگاه آن را بر زمین ها عرضه كرد قبل از همه ((مكه )) آن را پذیرفت كه خداوند آن را با ((كعبه )) زینت داد. سپس ((مدینه )) آن را پذیرفت كه با برگزیده خدا ((محمد)) (صلى الله علیه و آله و سلم ) آراسته شد. آنگاه ((كوفه )) آن را پذیرفت كه با ((امیرالمؤ منین )) مزین شد.

آن را بر كوه ها عرضه داشت ، اولین كوههایى كه آن را پذیرفتند سه كوه بودند كه بعد از پذیرش تبدیل به كوه عقیق ، فیروزه و یاقوت گردیده و تبدیل به بهترین جواهرات شدند. پس از آن كوههاى دیگر آن را پذیرفتند كه تبدیل به معدن طلا و نقره شدند. و كوههایى كه به آن اقرار نكردند به حال خود باقى ماندند.

و نیز ولایت در این روز بر آبها عرضه شد، آبهایى كه آن را قبول كردند، تبدیل به آب گوارایى شده و قسمتى از آنها كه نپذیرفتند شور و تلخ شدند. همچنین بر گیاهان عرضه شد. گیاهانى كه آن را پذیرفتند تبدیل به گیاهانى شیرین و مطبوع شدند و اقسامى كه نپذیرفتند، تلخ گردیدند.

سپس آن را در این روز بر پرندگان عرضه كرد، دسته اى كه پذیرفتند، تبدیل به پرندگان آوازخوان و خوش صدا شده و گروهى كه نپذیرفتند كند زبان و لال گردیدند. مؤ منین كه ایمان و ولایت امیرالمؤ منین را پذیرفتند مانند فرشتگانى هستند كه براى ((آدم )) سجده كردند. و كسانى كه ولایت امیرالمؤ منین را در روز غدیر قبول نكردند مانند شیطان هستند. این آیه : ((امروز دینتان را بخوبى كامل نمودم ...)) در این روز نازل شد. تمامى پیامبرانى كه خداوند فرستاده است روز بعثت خود را باندازه روز غدیر ارج مى نهادند. و هنگامى كه براى امت خود جانشین و خلیفه اى براى بعد از خود، در این روز معین مى كردند، ارزش این روز را درك مى نمودند.

نیز روایت شده : ((هر عمل در این روز برابر با عمل در هشتاد ماه است )) همچنین روایت شده : ((عمل در آن كفاره شصت سال مى باشد.))

ولایت مطلقه

ولایتى كه به همه مخلوقات از قبیل جمادات ، گیاهان ، حیوانات ، انسان و فرشتگان عرضه شد، ولایت مطلقى است كه در رسول خدا، امیرالمؤ منین و یازده جانشین آنهاست .

یكى از محققین در این باره مى گوید: ((این ولایت ، باطن نبوت مطلق مى باشد. و نبوت مطلق عبارت است از، آگاهى مخصوص پیامبر از استعداد همه موجودات و ماهیت و طبیعت آنها و اعطاى حق هر كدام به آنها. حقى كه آن موجود با زبان استعداد خود فطرتا آن را مى خواهد. كه صاحب چنین مقامى ((خلیفه اعظم ))، ((قطب الاقطاب ))، ((انسان بزرگ ))، ((آدم حقیقى )) نامیده شده و از آن به ((قلم بالاتر))، ((عقل اول )) و ((روح اعظم )) تعبیر مى شود.

پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) در این روایت ((اولین چیزى كه خدا آفرید نور من بود. من پیامبر بودم ، در حالى كه آدم هنوز در مرحله آب و گل بود)) به ولایت مطلق اشاره دارد. تمام درجات و مقام پیامبران ، اولیا و اوصیا به همین ولایت برگشته و این ولایت از فناى بنده در حق و بقاى او بوسیله حق سرچشمه مى گیرد. پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) در این روایت نیز به همین ولایت اشاره مى كند: ((من و على از یك نور هستیم .)) و ((خداوند دو هزار سال پیش از اینكه آفریده هاى خود را بیافریند روح من و على بن ابى طالب را خلق كرد. على را با هر پیامبرى بصورت پنهانى فرستاد ولى با من بصورت آشكار.)) امیرالمؤ منین (علیه السلام ) نیز در این دو روایت به همین مطلب اشاره مى كند: ((من ولى بودم ؛ در حالى كه ((آدم )) هنوز در مرحله آب و گل بسر مى برد.)) و ((من چهره خدا هستم ، من پهلوى خدا هستم ، من دست خدا هستم ، من قلم اعلى هستم . من لوح محفوظ هستم ... تا آخر كلام آن حضرت (علیه السلام ) در خطبه بیان و جاهاى دیگر.))

منظور امام صادق (علیه السلام ) در این روایت نیز همین است : ((سیماى انسانى بزرگترین حجت خدا بر خلق مى باشد. كتابى است كه آن را با دست خود نوشته و آینه تمام نماى موجودات و نسخه مختصرى از لوح محفوظ مى باشد. پلى است كه بین بهشت و آتش كشیده شده است )) این ولایت در پیامبر و جانشین او مى باشد. آنها آغازگر و پایان دهنده آن هستند. و بخاطر اهمیت زیاد آن است كه براى بزرگداشت آن این همه ثواب براى آن قرار داده اند.

از امام رضا (علیه السلام ) روایت شده است : ((روز غدیر در آسمان مشهورتر از زمین است . خداوند عزوجل در فردوس اعلى كاخى دارد كه یك خشت آن از طلا و خشت دیگر آن از نقره است . و صد هزار گنبد از یاقوت سرخ و صد هزار چادر از یاقوت سبز در آن وجود دارد. خاك آن از مشك و عنبر است . چهار نهر در آن جریان دارد: نهرى از مى ، نهرى از آب ، نهرى از شیر و نهرى از عسل . در اطراف آن درختانى از تمام میوه ها وجود دارد. بر روى آن پرندگانى با بدن مرواریدى و بالهاى یاقوتى وجود دارد كه با آوازهاى مختلف نغمه سرایى مى كنند.

وقتى روز غدیر فرا رسید همه اهل آسمان به این كاخ وارد شده خدا را تسبیح و تقدیس نموده و هر خدایى به جز او را تكذیب مى كنند. پرندگان یاد شده به پرواز در آمده ، خود را در آن آب انداخته و خود را میان این مشك و عنبرها مى غلتانند. وقتى فرشتگان جمع شدند، این پرندگان پرواز مى كنند كه در نتیجه آب و مشك و عنبرى كه به آنان چسبیده است بر فرشتگان مى ریزند. آنان در چنین روزى از نثار فاطمه - درود خدا بر او باد - به یكدیگر هدیه مى دهند. در پایان روز به آنان ندا مى كنند؛ به جایگاه هاى خود برگردید كه به خاطر بزرگداشت محمد (صلى الله علیه و آله و سلم ) و على (علیه السلام ) تا چنین روزى در سال آینده از هر لغزش و خطایى ایمن شدید.

سایر اعمال روز غدیر

(1) زیارت حضرت امیر (علیه السلام )

(2) دو ركعت نماز كه بهتر است نزدیك ظهر خوانده شود. سپس براى سپاسگزارى از خداوند سجده شكر بجاى آورده و صد بار در آن مى گوید: ((شكرا لله )) و سپس خواندن دعایى كه در اقبال روایت شده است . دعایى كه با عبارت : ((اللم انى اسئلك باءن لك الحمد)) شروع مى شود كه این نماز و دعا مستحب مؤ كد است . بعد از دعا سجده كرده و در سجده صد بار خدا را ستایش و شكر كنند (مثلا صد بار بگوید: ((الحمد لله )) و صد بار بگوید: ((شكرا لله ))) كسى كه این كار را انجام دهد، مانند كسى است كه در این روز حضور داشته و در این مورد با رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) بیعت كرده و هم مرتبه كسانى خواهد بود كه در مورد ولایت مولاى خود در این روز راستگو بوده اند. و مانند كسى مى باشد كه همراه با رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) و امیرالمؤ منین (علیه السلام )، امام حسن (علیه السلام ) و امام حسین (علیه السلام ) شهید شده اند. و مانند برگزیدگان و بزرگانى مى باشند كه در زیر پرچم حضرت قائم (عج ) و در خیمه او به سر مى برند.

روایت شده : كسى كه در این دو ركعت یك بار ((حمد)) و یازده بار ((قل هو الله احد)) و ده بار ((انا انزلناه )) و ده بار ((آیة الكرسى )) خوانده و این دو ركعت را نیم ساعت قبل از اذان ظهر بخواند عمل او نزد خداى عزوجل برابر با صد هزار عمره بوده و هر چه از خدا بخواهد و هر اندازه خواسته او مهم باشد خداوند آن را به او عنایت فرموده و توانگرى و عافیت را نصیب او مى نماید. و كسى كه بعد از دو ركعت ، دعایى را كه با ((ربنا سمعنا)) شروع مى شود خوانده و سپس خواسته هاى دنیا و آخرت خود را بخواهد، بخدا سوگند، بخدا سوگند، بخدا سوگند كه خواسته هایش برآورده مى شود.

(3) مستحب مؤ كد است كه در ابتداى روز غسل كرده ، پاكیزه ترین لباسهاى خود را پوشیده عطر استعمال كرده ، و هنگام دست دادن با مؤ منین بگوید: الحمد لله الذى جعلنى من المتمسكین بولایة امیرالمؤ منین و الائمة

(4) نماز و دعایى نیز در كتاب اقبال روایت شده است كه دعا با عبارت : اللهم صل على ولیك و اخى نبیك شروع مى شود.

برادرم ! اگر به اهمیت روز غدیر و اعمالى كه در این روایت آمده معتقد مى باشى پس معطل چى هستى ؟ خدا را به خاطر عظمت روز غدیر و این فضیلت بزرگ سپاسگزار باش فضیلتى بس بزرگ كه شناختن آن دشوار است . ولایت امامت را بر خود واجب شمرده و با تمام توان در شناخت آن بكوش كه شناخت امام سرچشمه تمام خیرات است . زیرا فضیلت و خیر در صورتى دوست داشتنى مى شود كه شناخته شود. و طبیعى است كه بعد از شناخت براى تحصیل آن تلاش مى كند. ولایت نیز چنین است و براى بدست آوردن آن باید قبلا آن را شناخت .

و آنگاه كه ولایت او را بدست آوردى ، بطور طبیعى لوازم ولایت را انجام مى دهى و پس از انجام لوازم ولایت ، از كارهاى او پیروى نموده و اخلاق خود را شبیه به او ساخته ، به دنبال هدایتهاى او رفته و براى بدست آوردن رضایت او تلاش مى كنى . در پى آن او نیز تو را به دوستى خود برگزیده و تو را به خود نزدیك مى سازد. و آنگاه به مقام بالایى رسیده و در همسایگى پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) قرار مى گیرى زیرا خداوند به على (علیه السلام ) وعده داده است كه شیعیانش همسایه و گرداگرد او بوده و بر منبرهایى از نور جاى داشته باشند. و ما باید براى رسیدن به این امر تلاش كنیم .

كرم و شجاعت ، زهد و ترس ، امید و توكل ، رضا و تسلیم و معرفت و توحید او را بنگر، درباره علم و عبادت ، گریه و شكست ناپذیرى او در راه خدا، سخاوت و ایثار، انجام كارهاى سخت ، صبر او بر ناگوارى ها و اینكه چگونه مكارم اخلاق و صفات پسندیده را در خود جمع كرده است بیندیش صفاتى كه مشكل است حد كمال آنها در یك انسان پیدا شود. مثلا رقت قلب در بیشتر اوقات با جهاد با كفار و كشتن اشخاص سازگارى ندارد. و همین طور توانایى با روزه و گرسنگى زیاد، و نیز تواضع با ابهت ، عظمت و احترام سازگار نیست . و او همه این صفات را در حد كمال دارا مى باشد.

 

 

ادامه کتاب المراقبات

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 مهر 1389    | توسط: حسن پوراللهیار    |    | نظرات()

المراقبات 57

آنگاه بازوى او را گرفته ، او را مقدارى بلند كرده و در سمت راست خود قرار داد. سپس او را بلند كرده و فرمود: اى مردم ! چه كسى از خودتان بر شما سزاوارتر است ؟ گفتند: خدا و رسول او. فرمود: توجه كنید! كسى كه من به او سزاوارترم على نیز به او سزاوارتر است . خداوندا! با دوستان او دوست و با دشمنانش دشمن باش . یارى كنندگان او را یارى نموده و كسانى را كه به او كمك نكنند از یارى خود محروم فرما. خداوند دین شما را با ولایت و امامت او كامل كرد. خداوند قبل از اینكه در آیه اى مؤ منین را مورد خطاب قرار دهد او را مورد خطاب ساخته است . در ((هل اتى )) خداوند فقط براى او بهشت را گواهى نموده و این آیه درباره شخص دیگرى نیست . دودمان پیامبران از نسل خودشان ولى دودمان من از نسل على مى باشد. فقط انسانهاى تیره روز با على دشمنى ورزیده و تنها انسانهاى پرهیزكارند كه در ولایت على بسر مى برند. سوره ((والعصر)) درباره على نازل شده است . به پروردگار عصر سوگند تفسیر آن در روز قیامت است كه ((ان الانسان لفى خسر؛ تمامى انسانها ورشكسته اند)) یعنى دشمنان آل محمد. ((الا الذین آمنوا؛ مگر كسانى كه ایمان آوردند)) یعنى به ولایت آنان ایمان آوردند. ((و عملوا الصالحات ؛ به كارهاى نیك پرداخته )) و در زمان غیبت غایب آنان ((تواصوا بالصبر؛ سفارش به صبر كنند)) مردم ! به خدا، رسول و نورى كه نازل كرده ایمان آورید. خداوند نور را در من ، سپس در على و آنگاه در نسل او تا مهدى ، همان كسى كه حق خدا را مى گیرد، فرود آورده است . مردم من رسول خدا هستم . قبل از من هم رسولانى بوده اند. صبر و شكر، در على و بعد از او، در فرزندانش وجود دارد. مردم ! قبل از شما بیشتر پیشینیان گمراه بوده اند، من راه مستقیم خدا هستم ، راهى كه شما مامور به پیروى از هدایت در آن مى باشید. بعد از من على و آنگاه فرزندان او امامانى هستند كه به حق راهنمایى مى كنند. من مطالب را به خوبى برایتان گفته و بینشى روشن به شما دادم . بعد از من هم على راه را براى شما روشن مى كند. بعد از پایان سخنانم دعوت مى كنم شما را براى بیعت با او با من دست داده و به ولایت او اقرار كنید. من به خدا بیعت كرده و على به من ، من نیز از جانب خدا، براى او از شما بیعت مى گیرم . ((كسى كه پیمان شكنى كند فقط به ضرر خود اوست و هر كس كه به تعهدات الهى خود عمل كند، خداوند به زودى پاداش بزرگى به او عنایت مى فرماید)) مردم ! شما بیش از آن هستید كه بتوان یك بیك با شما دست داد. بهمین جهت خداوند به من دستور داده كه براى فرمانروایى على و امامان بعدش كه از من و او مى باشند، با زبان از شما پیمان گرفته و اعلام كنم كه دودمان من از نسل او مى باشد. پس این مطالب را حاضرین به غایبین اطلاع داده و بگویید: شنیدیم و فرمان بردیم . و از ابلاغ پیامهاى پروردگارت راضى هستیم ، با دل ، زبان و دستهایمان این مطالب را پذیرفته ، با آن زندگى كرده ، مى میریم و برانگیخته مى شویم ، تغییر نكرده ، عوض نشده ، شك و شبهه اى پیدا نمى كنیم ، با دل و زبان با خدا، تو، على حسن و حسین و امامانى كه ذكر كردى عهد و پیمان سخت و محكم بسته ، چیزى غیر از آن نخواسته و این مطالب را به هر كس كه ببینیم ، مى رسانیم . مردم در جواب گفتند: به روى چشم امر خدا و رسول خدا را شنیدیم و اطاعت نمودیم و از ته دل به آن ایمان آوردیم . در این هنگام و در حالى كه على (علیه السلام ) در میان آنان بود به طرف رسول خدا آمدند تا اینكه ظهر شد، نماز ظهر و عصر را با هم به جاى آورده و پس از غروب آفتاب ، نماز مغرب و عشا را نیز با هم به جاى آوردند. هر وقت عده اى براى پذیرش این مطلب به خدمت پیامبر مى آمدند، رسول خدا مى گفت : تمام ستایشها مخصوص خدایى است كه ما را برتر از جهانیان گردانید. ((ابو سعید سمان )) روایت كرده است : شیطان در شكل پیرمردى پرهیزگار پیش رسول خدا آمده و گفت : چقدر كم هستند پیمان بستگان با تو در مورد آنچه درباره على مى گویى . در اینجا بود كه خداوند این آیه را نازل فرمود ((و شیطان گمان باطل خود را راستین و حقیقى جلوه داده كه در نتیجه بجز گروهى از مؤ منین دیگران از او پیروى كردند.)) آنگاه عده اى از منافقین پیمان شكن گرد آمده و گفتند: محمد دیروز در مسجد ((خیف )) چنین گفت ، امروز نیز چنین ، اگر به مدینه باز گردد، حتما براى او بیعت مى گیرد. بنابراین بهتر است قبل از رسیدن محمد به مدینه او را بكشیم . در آن شب چهارده نفر براى كشتن پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) در گردنه اى بین ((جحفه )) و ((ابواء)) به كمین نشستند. با این نقشه كه هفت نفر در سمت راست گردنه و هفت تن دیگر در سمت چپ آن نشسته و شتر او را رم بدهند. وقتى شب فرا رسید رسول خدا نماز خوانده ، سوار بر شتر تندرو خود شده و در جلوى همراهان خود حركت كرد، هنگامى كه از گردنه بالا رفت جبرئیل به او گفت : محمد فلانى و فلانى - همه آنها را نام برد كه صاحب كتاب نام تمامى آنان را آورده است - در گردنه به كمین نشسته تا تو را بكشند. رسول خدا پشت سر خود را نگاه كرد و پرسید، چه كسى پشت سر من است ؟ ((حذیفه بن یمان )) پاسخ داد: من هستم . رسول خدا از حذیفه پرسید آنچه ما شنیدیم تو هم شنیدى ؟ پاسخ داد: بله . فرمود: این مطلب را كتمان كن . آنگاه به آنان نزدیك شده و آنان را با نام خود و پدرانشان صدا زد، همین كه صداى رسول خدا را شنیدند، شتران خود را كه داخل گردنه بسته بودند رها كرده پا به فرار گذاشته و خود را در میان جمعیت گم كردند وقتى مردم به رسول خدا رسیدند رسول خدا در پى شتران آنان رفته و آنها را پیدا كرد. وقتى از گردنه فرود آمد، فرمود: كسانى كه در كعبه هم سوگند مى شوند كه اگر محمد به مرگ الهى از دنیا برود یا كشته شود، نگذارند رهبرى به اهل بیت او برسد و در پى آن ، این كار زشت از آنان سر مى زند، سخت در اشتباه هستند. آنگاه آنان پیش رسول خدا آمده و سوگند یاد كردند كه اصلا چنین كارى از آنان سر نزده است . در اینجا بود كه این آیه نازل شد: ((سوگند یاد مى كنند كه نگفته اند، ولى آنان كلمات كفرآمیز گفته و بعد از مسلمانى كافر شده و در پى چیزى هستند كه بدان نرسیده اند)) رویداد عقبه را عده اى از اهل سنت نیز در تفسیر و كتابهاى دیگر خود نقل كرده اند.

اعمال شب عید غدیر

در شب عید غدیر دوازده ركعت وارد شده ، كه مجموع دوازده ركعت ، یك سلام در پایان نماز دارد. بعد از هر دو ركعت نشسته ، در هر ركعتى ده بار ((حمد)) و ((قل هو الله )) و یك بار ((آیة الكرسى )) و در ركعت دوازدهم هفت بار ((حمد)) و ((قل هو الله )) خوانده ، سپس دست به قنوت برداشته و ده بار در آن بگو: لا اله الا الله وحده لا شریك له ، له الملك ، و له الحمد یحیى و یمیت و هو حى لا یموت بیده الخیر و هو على كل شى قدیر آنگاه ركوع و سجده را انجام داده و ده بار در سجده بگو: سبحان من اءحصى كل شى ء علمه ، سبحان من لا ینبغى التسبیح الا له سبحان ذى المن و النعم سبحان ذى الفضل و الطول سبحان ذى العز و الكرم ، اساءلك بمعاقد العز من عرشك و منتهى الرحمة من كتابك و بالاسم الاعظم و كلماتك التامة ان تصلى على محمد رسولك و اءهل بیته الطاهرین و ان تفعل بى و حاجات خود را بگوید و سپس بگوید: انك سمیع مجیب .

دعاى خوبى نیز روایت شده است كه مضمون آن گواه درستى آن بوده و با این جمله شروع مى شود ((اللهم انك دعوتنا الى سبیل طاعتك ...))

اعمال روز عید غدیر

سید به نقل از امام رضا (علیه السلام ) از پدران پاكش ، سخنرانى طولانى و ارزنده امیرالمؤ منین (علیه السلام ) در روز عید غدیر را روایت كرده است كه آخر آن چنین است :

((بعد از پایان مراسم ، خانواده خود را در وسعت و آسایش قرار داده با برادرانتان نیكى نموده ، و به خاطر نعمتهایى كه خداوند متعال به شما ارزانى داشته از او سپاس گذارى نمایید. گرد هم آیید تا امور شما سامان پذیرفته ، به یكدیگر نیكى كنید تا خداوند الفت شما را بپذیرد. خداوند در این روز چند برابر پاداش عیدهاى قبل و بعد آن مگر در چنین روزى را به شما عنایت مى كند شما هم نعمتهاى الهى را كه در اختیار دارید به یكدیگر ببخشید.

نیكوكارى در این روز مال را افزایش و عمر را طولانى مى كند. مهربانى با یكدیگر رحمت و عطوفت خداوندى را برمى انگیزد. از مالى كه خداوند به شما داده است به اندازه توانایى به برادران و خانواده خود بخشیده ، با یكدیگر خوشرو بوده و در دیدارهاى خود مسرور باشید. سپاسگزار نعمتهاى خدا بوده ، توقع كسانى را كه از شما انتظار دارند بخوبى برآورده نموده و متناسب با امكانات خود دارایى و توانایى خود را با ضعیفان خود بتساوى تقسیم نمایید، كه هر درهم از جانب خداى عزوجل برابر با دویست هزار درهم و بیشتر است . روزه این روز از روزه هایى است كه خداوند آن را سفارش كرده و آن را برابر با پاداشى بزرگ قرار داده است . تا جایى كه اگر بنده اى از ابتداى دنیا تا انتهاى آن روزها را روزه گرفته ، شبها مشغول عبادت بوده و در روزه خود مخلص باشد باز هم نمى تواند به این پاداش برسد. اگر كسى در این روز ابتدا به یارى برادر خود برخاسته و با میل و رغبت با او خوش رفتارى كند پاداش كسى را خواهد داشت كه این روز را روزه گرفته و شبش را به عبادت گذرانده باشد. و كسى كه مؤ منى را در شب آن افطار دهد مانند كسى است كه ده فئام را افطار داده باشد - شخصى برخاسته و گفت : امیرالمؤ منین فئام چیست ؟ حضرت فرمودند: صد هزار پیامبر و صدیق و شهید - چه رسد به اینكه جمعى از زنان و مردان مؤ من را سرپرستى كند كه من ضمانت مى كنم خداوند امان از فقر و كفر به او عنایت فرماید. و اگر در شب یا روز آن یا بعد از آن ، تا عید سال آینده ، مرگ او فرا رسد و گناه كبیره اى انجام نداده باشد پاداش ‍ او با خداست . كسى كه به برادر خود قرض داده و آنان را یارى كند من ضامن هستم كه اگر خداوند او را در دنیا باقى دارد قرض او را باز پس ‍ گرفته و اگر از دنیا برود در آخرت عمل او را جبران نماید. هنگام دیدار به یكدیگر سلام كرده ، دست داده و نعمت این روز را تبریك بگویید. این مطلب را حاضرین به غایبین اطلاع دهند. باید افراد بى نیاز به یارى نیازمندان شتافته و توانگران به افراد ضعیف كمك كنند. رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) این مطالب را به من دستور داده بود.))

آنگاه به جاى نماز جمعه ، نماز عید خوانده و همراه با فرزندان و پیروان خود روانه منزل امام حسن مجتبى (علیه السلام ) گردیده و در ضیافتى كه در منزل آن حضرت تدارك دیده شده بود شركت نمودند و تمامى آنها از فقیر و غنى با تحفه اى براى خانواده خود از خانه آن حضرت خارج شدند.

 

 

ادامه کتاب المراقبات

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 مهر 1389    | توسط: حسن پوراللهیار    |    | نظرات()