راز عدم اجابت دعاى خوبان

پرسش و پاسخ

خوش گمانى به خدا و تفاوت آن با بى مبالاتى در دین

دوستى براى خدا

دعا در حال سجده

یك عمل مجرب كه در حال سالك مؤ ثر است

شرایط باطنى دعا

تحصیل حالت رقت ، خضوع ، اظهار ذلت ، خوش زبانى و...

سایر مراقبتهاى ماه رمضان

داشتن حضور قلب در دعا

ملاكى براى انجام عمل بهنگام كسالت

خاصیت اشیاء و افعال

تفاوت افطار كنندگان

خوردن سحرى

دعا براى درك شب قدر و فطر

شناخت شب قدر و درك فضیلت آن

مراد از دیدن شب قدر و لذت آن

افطارى دادن و خوردن

امامت جماعت و وعظ

آزمایش و اخلاص در امامت و وعظ

آداب وعظ و آفات زبان

شب قدر

مراتب شب قدر

آمادگى براى این شب و دعا براى توفیق در آن

انتخاب عمل براى این شب ، تفكر و یاد خدا

توسل به نگهبان این شب

روشى براى ایجاد رقت قلب

سایر اعمال شب قدر

بستن وسوسه هاى شیطان

تفاوت قضاوت در مورد عمل خود و دیگران

دعایى در شب بیست و هفتم

توضیح سراى فریب بودن دنیا

ترجیح جانب امیدوارى بر ناامیدى در چنین اوقاتى

پایان دادن شب قدر

تلازم شرافت شب و روز

فصل یازدهم : اعمال شب آخر ماه رمضان

عملى براى قبول شدن اعمال ماه رمضان

عملى از امام زین العابدین (علیه السلام ) در این شب

آثار این عمل

محاسبه نفس

وداع با ماه رمضان

توضیح وداع با ماه رمضان

توبه

مناجات با نگهبان روز

فصل دوازدهم : مراقبت شب عید فطر

حقیقت عید

گروههاى مختلف در برابر عید

اهمیت عبادت در این شب

اعمال شب عید

زكات فطره

فصل سیزدهم : مراقبات روز عید فطر

اعمال این روز

توسل

غسل

دعاى ندبه

آداب نماز عید

مناجات با امام زمان

خوش گمانى به خداوند در این روز

به پایان بردن این روز

فصل چهاردهم : مراقبات ماه شوال

روزه هاى این ماه

فصل پانزدهم : مراقبات ماه ذى القعده الحرام

احترام این ماه

توبه اى منقول از پیامبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) و فضیلت توبه و استغفار

روزه ماههاى حرام

شب مبارك نیمه ذى قعده

ویژگى طاعت و عبادت این شب

اعمال روز بیست و پنجم ، روز ((دحوالارض ))

دو ركعت نماز در این روز

نعمت نصب كعبه و گسترش زمین

بعضى از اسرار عبادات حج

سعى در جهت اخلاص

آمادگى براى سفر

مراعات توشه ، رفیق ، راهنما و سرپرست حاجیها

قصد حج واقعى در مناسك حج ظاهرى

آداب زیارت پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) و اهل بیت (علیهم السلام )

فصل شانزدهم : اسرار مراقبات ماه ذى حجه

فضیلت این ماه

دهه اول ذى حجه

نماز شبهاى دهه اول

اعمال روز اول ذى حجه

سایر اعمال دهه اول

شب عرفه

روز عرفه ، زیارت امام حسین (علیه السلام ) و آداب آن

حكایتى كه دلالت بر عظمت شاءن زیارت عاشورا مى نماید

مقدم كردن برادران دینى بر خود هنگام دعا

مراعات آداب دعا

اعمال شب عید قربان

اعمال روز عید قربان

قربانى

عید غدیر

پیوند بعثت و غدیر و یگانگى نورى پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤ منین علیه السلام

گوشه اى از فضایلرسول اكرم ، امیرالمؤ منین و اهل بیت (علیهم السلام )

فضایل پیامبر اكرم و اهل بیت (علیهم السلام ) در قرآن

فضایل پیامبر اكرم و اهل بیت در سایر كتب آسمانى

فضایل امیرالمؤ منین (علیه السلام ) بنقل از مخالفین اهل بیت

مشروح رویداد غدیر

اعمال شب عید غدیر

اعمال روز عید غدیر

فضیلت عید غدیر

ولایت مطلقه

سایر اعمال روز غدیر

داستانى از دوستدار امیرالمؤ منین

به پایان بردن این روز

روز بیست و چهارم ، روز مباهله

رویداد مباهله

اعمال روز مباهله

اعطاى انگشترى به فقیر در حال ركوع

بیست و پنجم ماه

روز بیست و ششم ، بیست و هشتم و بیست و نهم

روز آخر ذى حجه

خاتمه

مراعات اخلاص و حفظ عمل از آفات

رعایت ظاهر و باطن ایمان ، اخلاق ، عبادات و...

مناجات با خدا

 

ادامه کتاب المراقبات - متن اصلی

نوشته شده در تاریخ شنبه 3 مهر 1389    | توسط: حسن پوراللهیار    |    | نظرات()