یقین داشته باش ، او رحمتى براى جهانیان است . اگر از فیض پاك و نور درخشنده او محروم شدى ، ایراد از تو است و این اشكال از گناهان تو سرچشمه نمى گیرد - حتى اگر زیاد باشد - مگر این كه ایمان تو ناقص ‍ باشد، پس ایمان خود را اصلاح نموده و از كفر و شرك آشكار به خداوند پناه ببر.

ولى گاهى اوقات تاریكى گناهان مانع درك فیضهاى زیارت او كه شامل تو نیز مى گردد شده و تو را از دیدن نورهایى كه به تو رسیده است محروم مى كند. كه اگر دل و شعورى داشتى حتما آن را درك كرده و از بعضى از آثار آن آگاهى پیدا مى كردى . زیرا مهربانى او به امت مؤ منش كه داراى ولایت خاندانش مى باشند معلوم است ، گرچه گناهكار باشند. و اگر چنین نباشد، چرا گناهكاران را شفاعت مى كند؟ و در این صورت دیدار كننده اى كه به دیدار او رفته ، به او سلام كرده ، با او نجوا كرده و از خوارى خود نزد او شكوه نموده است ، حقوق بیشترى دارد كه نزد او از بین نمى رود. تمام كسانى كه اخلاق كریمانه او در مدت زندگى و رفتار او با عموم مسلمانان و بخصوص با كسانى كه به دیدار او رفته و خواستار رفع حوائج خود توسط او مى شدند را دیده اند از این مطلب آگاهى دارند. این امر در حال وفات بخاطر نزدیك شدن به منبع فیض و نور در او بیشتر است . و آیا در میان امت او كسى هست كه فكر كند مسلمان مؤ منى مسافت دور و درازى را با رنج و مشقت و با شوق زیارت او و امیدوارى به پذیرش و بخشش او و بخاطر نزدیك شدن به خداى متعال بپیماید ولى با ناامیدى از عطایا و محرومیت از بخشش و كرم او باز گردد. چنین انتظارى از بادیه نشینها هم نمى رود، چه رسد به كریمترین آفریده هاى خدا، مظهر رحمت خدا و داراى اخلاق خدایى .

بهر حال واجب است زائرین او (صلى الله علیه و آله و سلم ) انتظارى جز فضل و كرمش از او نداشته و از فیض زیارت و نورهاى توجه او یارى جسته و از درخشندگى رو نمودن او، نور بگیرند. كه هر تاریكى را روشنى بخشیده و از فیض خود تمام آفریده ها را برخوردار نموده است . درخشنده ترین نور خدا و پاكترین فیض اوست .

در بارگاه او زیاد توقف كرده و از این مطلب دلتنگ نشو كه عاقل از سود بردن دلتنگ نمى گردد. در ضریح مقدس او قبر سرور بانوان را زیارت نموده و هنگام زیارت او مطالبى را كه در زیارت آن حضرت (صلى الله علیه و آله و سلم ) گفتیم ، انجام دهد. زیرا او پاره تن ، دختر و محبوب او مى باشد.

بعد از زیارت آنها و همانند زیارت او به زیارت امامان بقیع رفته و همانگونه كه در زیارت او گذشت ، آنان را زیارت كن . كه آنان مانند خود او هستند. كسى كه آنان را اطاعت كند از او فرمانبردارى كرده و كسى كه آنها را دوست بدارد او را دوست داشته است . آنان جانشینان و خاندان او بوده و همگى یك نور هستند.

همانگونه كه بعد از آشكار شدن آثار اجازه وارد بارگاه او شدى ، بكوش ‍ كه بازگشت نیز بعد از ظهور آثار اجازه او باشد. و وقتى خواستى خارج شوى كمى پس پس برو و دوباره به جاى خود برگشته و كمى بایست و این عمل را تكرار كن . وقتى از حرم خارج شدى آستانه در را ببوس .

باید بدنت بتنهایى باز گشته و تو بهمراه دل ، روح ، و فكرت پیش حضرت (صلى الله علیه و آله و سلم ) مانده و در خدمت او باشى . و وقتى به آخر هر جاده اى رسیدى و خواستى وارد جاده دیگرى شوى ، باز گشته و با سلام به آن حضرت اشاره كن تا به منزلت برسى .

در روزهاى توقف در مدینه مشرفه ، از تمام جاهایى كه روایت شده است كه او در آنجا توقف نموده یا وارد شده است و نیز از محل شهادت اهل بیت او دیدن كن . هنگام وداع در دل ، روح ، عقل و تمام وجودت حالى متناسب با وداع او بوجود بیاور هنگام خداحافظى با قبر او مانند كسى باش كه با روح و زندگى خود خداحافظى مى كند. و براى خداحافظى با او دعا و سلامى رساتر از آنچه امام سجاد (علیه السلام ) هنگام وداع ماه رمضان بوجود آورند، بوجود آورده و آن را بخوان . زیرا حقوق ماه رمضان گرچه بزرگ است ولى در مقابل حقوق او (صلى الله علیه و آله و سلم ) كم و این عمل جزئى از اجزاى حقوق زیاد و واجب آن حضرت (صلى الله علیه و آله و سلم ) مى باشد. و همانگونه كه با پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) وداع نمودى با سرور بانوان و امامان بقیع (علیهم السلام ) وداع كرده و سپس با مدینه مشرفه وداع نما. و همینطور هر كدام از امامان را زیارت كرده و با هر كدام بطور مناسب مناجات كن . و در زیارت سیدالشهداء علاوه بر آنچه گفته شد، در طول راه و در كربلا از غذاها و نوشیدنیهاى ممتاز استفاده نكن . از غذاها و لباسهاى پایین استفاده كرده ، ژولیده موى و خاك آلوده باش . و تا مدتى كه در كربلا هستى خوشیها را ترك كرده و عزادار باش . مصیبت او و خانواده و همراهان او را یك به یك ذكر نموده و از این كه نتوانستى در مقابل او به شهادت رسیده و جانت را در مقابل او فدا كنى عمیقا اظهار تاءسف كن .

زیارت آنان اسرارى دارد كه در این مختصر نمى گنجد.

 

 

فصل شانزدهم : اسرار مراقبات ماه ذى حجه

رؤ یت هلال و خواندن دعاى آن اولین كار مراقب است تا با یقین به زمان ، اعمال را در اوقات مخصوص آن بجا آورد. و حتى واجب است كه مراقب این را یكى از نیازهاى مهم خود قرار داده و در اوقات دعا آن را از خداوند بخواهد. آنگاه دعایى را كه هنگام دیدن هلال هر ماه در روایات آمده است بخواند. دعایى كه سید قدس سره بوجود آورده نیز داراى مضامین عالى براى مراقبین مى باشد كه خداوند از جانب ما بهترین پاداش مرشدین را به او عنایت فرماید.

فضیلت این ماه

از كارهاى مهم اهل مراقبت شناخت شرافت و فضل این منزل شریف و شناخت زمانهاى مذكور و شناخت فواید آن است . گرچه درباره ماه رمضان وارد شده كه بهترین ماههاست و روزهاى آن بهترین روزها و ساعتهاى آن بهترین ساعات است . ولى درباره بعضى از روزهاى این ماه فضایلى بیش از ماه رمضان وارد شده است . جمع بین اینها این است كه بگوییم : ماه رمضان برتر از سایر ماههاست بالذات و روز غدیر از این جهت فضیلت دارد كه امر ولایت ، كامل نمودن دین و تمام كردن نعمتها در این روز اتفاق افتاده ، یا بگوییم روایات ماه رمضان با روایات غدیر تخصیص مى خورد. یا بگوییم : هر كدام از آنها از یك جهت برتر هستند نه از تمام جهات . خلاصه این ماه بسیار مهم بوده و مراقبین در این منزل توفقگاههایى دارند كه بحكم بندگى و بجا آوردن حق مراقبت واجب است كه با غفلت وارد آن نشده و بدین ترتیب احترام آن را حفظ كنند. بلكه واجب است قبل از آمدن این ماه مواظب آن بوده و از قبل براى آن آمادگى پیدا كنند. زیرا این ماه محضر نیكان و پاكان و اهل قدس و انوار است . براى كسى كه مى خواهد در محضر این بزرگان و بزرگواران ، حاضر شود سزاوار است مانند آنان لباس پوشیده و به شكل آنان در آید تا آنان از همنشینى با او كراهت نداشته باشند. آنان داراى نفسها و قلبهاى مهذب و پاك ، و اخلاق نیكو و اعمال صالح بوده و عالمان بردبار، نیكوكارانى با تقوا، عارفانى حكیم ، نگهبانانى پارسا، عبادت كنندگان شب و روزه داران روز، ذكر گویندگان متوكل ، مسلمانانى راضى ، تسبیح كنندگان ثناگوى ، ((لا اله الا الله )) گویانى ((تكبیر)) گوى و یكتاپرستى راستگو و مخلص مى باشند.

اگر از آنان هستى كه گوارایت باد و خوشا بحالت و اگر نیستى بكوش كه مانند آنان شده و خصوصیات آنها را پیدا كنى . و اگر نتوانستى و براى این كه تو را براى خدمت بپذیرند، به كرم آنان متوسل شده و با خجالت و معذرت خواهى خود را بجاى خدمتكاران و بندگان آنان قرار ده . ولى در عین حال تا آنجا كه مى توانى خود را شبیه به آنان نموده و آمادگى لازم و رغبت حضور در این محضرهاى بزرگ و ایستگاههاى ممتاز را با بذل زندگى و جانت پیدا كن . زیرا اینان اهل كرم و بخشش بوده و كسى كه با آنها معامله كند زیان ندیده ، كسى كه از آنان پیروى كند هلاك نمى شود، كسى كه خود را میان آنان قرار دهد رستگار گردیده و كسى كه با آنان همنشینى كند عزیز خواهد شد. خداى متعال آنان را با بزرگوارى خود تربیت و نه تنها بر پیروان آنها سخت نمى گیرد بلكه آنان را دوست دارد و در كتاب خود فرموده است : ((بگو: اگر خدا را دوست دارید از من تبعیت كنید تا خدا شما را دوست بدارد.)) اگر كسى را بخود نزدیك نمایند خداوند نیز او را به خود نزدیك نموده و اگر كسى را گرامى بدارند خداوند نیز او را گرامى خواهد داشت .

دهه اول ذى حجه

یكى از این توقفگاهها ده روز اول آن است . و منظور از ایام معلومات در این آیه : ((تا خدا را در روزهاى معین یاد كنند.)) نیز همین است . و ((یاد)) و ((غفلت )) با هم سازگارى ندارند. پس بپرهیز از این كه در این ماه دل خود را بنجاست آلوده نمایى ، بخصوص با نافرمانى . ذكر كامل كه در آیه بالا آمده این است كه با عقل ، روح ، دل و بدن در ذكر خدا باشى ، زیرا هر كدام از آنها ذكر مخصوصى دارند. این فرصت را غنیمت شمار كه خداوند به تو اجازه ذكر خود را داده است . در عقل خود این را از نعمتهاى بزرگى بدان كه عمرت براى اداى شكر آن كافى نبوده ، روحت را در مقام حضور حاضر كن كه گویا حاضر در نشستگاه صدق نزد پادشاه مقتدر مى باشد. با دل خود به بندگى او و شكر نعمت هاى بى منتهاى او روى آور، و با تمام اعضاى بدنت مشغول انجام عبادات و طاعات شو. اگر خدا را اینگونه ذكر كردى ، مژده بده كه چنین ذكرى ، علامت این است كه خداوند تو را در تمام وجودت و با تمام وجودت ذكر نموده و براى بار دوم بخاطر پاداش چنین ذكرى ، تو را در تمام این موارد ذكر خواهد نمود. زیرا خداى متعال ذاكرین را دوباره ذكر مى نماید.

درباره روایتى كه پیرامون فضیلت این روزها از پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) روایت شده است بیندیش ، آنجا كه فرمودند: ((هیچ كدام از روزها نزد خدا بهتر و پاداشش بیشتر از روز عید قربان نیست . شخصى گفت : حتى جهاد در راه خدا؟ فرمودند: حتى جهاد در راه خدا مگر فردى كه با جان و مال خود به جهاد رفته و همه را در راه خدا بدهد.)) و آنجا كه فرمودند: ((روزهایى كه عمل صالح در آن محبوبتر باشد نزد خداى عز و جل از این ده روز - یعنى ده روز ذى حجه . گفتند: اى رسول خدا! حتى جهاد در راه خدا؟ فرمودند: حتى جهاد در راه خدا مگر فردى كه با جان و مالش در راه خدا جهاد كرده و جان و مال خود را فدا نماید.))

این دو روایت بخصوص روایت دومى را بنگر. آنچه را خدا بزرگ مى داند تو نیز بزرگ بدان . آمادگى كامل پیدا نموده و با تمامى نشاط و شوق و دعا و توسل به نگهبانان امت ، بخصوص در شب اول ، وارد این میدان شو. در تضرع خود به درِ كرم آنان بخواه كه تو را در قصد، حزب ، دعا، حمایت ، ولایت ، شفاعت و شیعیان خود وارد نموده ، به درگاه خداى متعال براى توفیق ، قبول ، رضایت او از تو، تاءیید، اصلاح و تمام خیرهاى دینى و دنیوى و آخرتى براى تو و خانواده ات ، برادران دینى ، همسایگان و كسانى كه حقى بگردن تو دارند، تضرع نمایند.

 

 

ادامه کتاب المراقبات

نوشته شده در تاریخ شنبه 3 مهر 1389    | توسط: حسن پوراللهیار    |    | نظرات()