فضیلت عید غدیر

از امام رضا (علیه السلام ) روایت شده است كه فرمود: در روز قیامت چهار روز با شتاب به خدا مى رسند همانگونه كه عروس به حجله خود مى رسد. پرسیدند: این چهار روز كدام است ؟ حضرت فرمود: روز قربان ، روز فطر، روز جمعه و روز غدیر كه روزى است كه ابراهیم خلیل (علیه السلام ) در آن از آتش رهایى یافت و بجهت سپاسگزارى ، آن روز را روزه گرفت . و نیز روزى است كه در آن پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) على (علیه السلام ) را به عنوان جانشین خود معرفى و فضیلتهاى او را بیان نمود و خداوند بدین وسیله دین را كامل كرد. على (علیه السلام ) بخاطر شكرگزارى این روز را روزه گرفته است .

این روز روز كمال ، روز ناراحتى شیطان و روزى است كه اعمال شیعه و دوستداران آل محمد پذیرفته شده و خداوند عمل منافقین آنان را باطل و نابود مى گرداند. و این همان است كه خداوند در آن آیه مى فرماید: ((آن اعمال را باطل و نابود نمودیم .))

روزى است كه جبرئیل دستور مى دهد، كرسى كرامت خدا را روبروى بیت المعمور قرار دهید. آنگاه بالاى آن رفته و فرشتگان تمام آسمانها گرد او جمع شده ، محمد (صلى الله علیه و آله و سلم ) را ستایش كرده و براى شیعیان و دوستدار امیرالمؤ منین و امامان (علیهم السلام ) آمرزش ‍ مى خواهند.

روزى است كه خداوند در آن به نویسندگان بزرگوار اعمال دستور مى دهد، بخاطر بزرگداشت محمد و على و ائمه - درود خدا بر آنان باد - بمدت سه روز هیچ یك از خطاهاى دوستداران اهل بیت و شیعیان آنان را ننویسند.

روزى است كه خداوند آن را مخصوص محمد، آل او و خویشان نسبى او نموده است . روزى است كه هر كس در آن خدا را پرستش نموده و خانواده ، خود و برادرانش را در وسعت قرار دهد، خداوند مال او را افزایش داده و او را از آتش رها مى كند...

روز تبسم نمودن در چهره مؤ منین است و كسى كه در روز غدیر به روى برادر خود تبسم نماید، خداوند در روز قیامت با دیده رحمت به او نگریسته ، هزار حاجت او را برآورده نموده و كاخى از مرواریدهاى بزرگ و درخشان و سفید براى او در بهشت ساخته و چهره او را زیبا مى نماید.

این ، روز آراستن است ، كسى كه براى روز غدیر خود را بیاراید، خداوند تمام گناهان كوچك و بزرگ او را بخشیده ، و فرشتگانى را ماءمور مى كند از این روز تا سال آینده در چنین روزى ، براى او كارهاى نیك نوشته و مقام او را بالا ببرند و اگر از دنیا برود با شهادت از دنیا رفته و اگر زنده بماند با سعادت زندگانى خواهد كرد. و كسى كه به مؤ منى غذا بدهد، مانند كسى است كه به تمام پیامبران و صدیقین غذا داده است و كسى كه مؤ منى را دیدار كند خداوند هفتاد نور وارد قبر او نموده ، قبر او را وسعت داده و هر روز هفتاد هزار فرشته از قبر او دیدار كرده و به او مژده بهشت مى دهند.

روز غدیر بود كه خداوند ولایت را بر اهل آسمانهاى هفتگانه عرضه نمود و اهل آسمان هفتم پیش از دیگران آن را پذیرفتند. خداوند نیز آن آسمان را با ((عرش )) آراست . پس از آن اهل آسمان چهارم آن را پذیرفتند. و بهمین جهت آن آسمان با بیت المعمور مزین شد. پس از آن اهل آسمان دنیا آن را پذیرفتند و این آسمان با ستارگان آراسته شد. آنگاه آن را بر زمین ها عرضه كرد قبل از همه ((مكه )) آن را پذیرفت كه خداوند آن را با ((كعبه )) زینت داد. سپس ((مدینه )) آن را پذیرفت كه با برگزیده خدا ((محمد)) (صلى الله علیه و آله و سلم ) آراسته شد. آنگاه ((كوفه )) آن را پذیرفت كه با ((امیرالمؤ منین )) مزین شد.

آن را بر كوه ها عرضه داشت ، اولین كوههایى كه آن را پذیرفتند سه كوه بودند كه بعد از پذیرش تبدیل به كوه عقیق ، فیروزه و یاقوت گردیده و تبدیل به بهترین جواهرات شدند. پس از آن كوههاى دیگر آن را پذیرفتند كه تبدیل به معدن طلا و نقره شدند. و كوههایى كه به آن اقرار نكردند به حال خود باقى ماندند.

و نیز ولایت در این روز بر آبها عرضه شد، آبهایى كه آن را قبول كردند، تبدیل به آب گوارایى شده و قسمتى از آنها كه نپذیرفتند شور و تلخ شدند. همچنین بر گیاهان عرضه شد. گیاهانى كه آن را پذیرفتند تبدیل به گیاهانى شیرین و مطبوع شدند و اقسامى كه نپذیرفتند، تلخ گردیدند.

سپس آن را در این روز بر پرندگان عرضه كرد، دسته اى كه پذیرفتند، تبدیل به پرندگان آوازخوان و خوش صدا شده و گروهى كه نپذیرفتند كند زبان و لال گردیدند. مؤ منین كه ایمان و ولایت امیرالمؤ منین را پذیرفتند مانند فرشتگانى هستند كه براى ((آدم )) سجده كردند. و كسانى كه ولایت امیرالمؤ منین را در روز غدیر قبول نكردند مانند شیطان هستند. این آیه : ((امروز دینتان را بخوبى كامل نمودم ...)) در این روز نازل شد. تمامى پیامبرانى كه خداوند فرستاده است روز بعثت خود را باندازه روز غدیر ارج مى نهادند. و هنگامى كه براى امت خود جانشین و خلیفه اى براى بعد از خود، در این روز معین مى كردند، ارزش این روز را درك مى نمودند.

نیز روایت شده : ((هر عمل در این روز برابر با عمل در هشتاد ماه است )) همچنین روایت شده : ((عمل در آن كفاره شصت سال مى باشد.))

ولایت مطلقه

ولایتى كه به همه مخلوقات از قبیل جمادات ، گیاهان ، حیوانات ، انسان و فرشتگان عرضه شد، ولایت مطلقى است كه در رسول خدا، امیرالمؤ منین و یازده جانشین آنهاست .

یكى از محققین در این باره مى گوید: ((این ولایت ، باطن نبوت مطلق مى باشد. و نبوت مطلق عبارت است از، آگاهى مخصوص پیامبر از استعداد همه موجودات و ماهیت و طبیعت آنها و اعطاى حق هر كدام به آنها. حقى كه آن موجود با زبان استعداد خود فطرتا آن را مى خواهد. كه صاحب چنین مقامى ((خلیفه اعظم ))، ((قطب الاقطاب ))، ((انسان بزرگ ))، ((آدم حقیقى )) نامیده شده و از آن به ((قلم بالاتر))، ((عقل اول )) و ((روح اعظم )) تعبیر مى شود.

پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) در این روایت ((اولین چیزى كه خدا آفرید نور من بود. من پیامبر بودم ، در حالى كه آدم هنوز در مرحله آب و گل بود)) به ولایت مطلق اشاره دارد. تمام درجات و مقام پیامبران ، اولیا و اوصیا به همین ولایت برگشته و این ولایت از فناى بنده در حق و بقاى او بوسیله حق سرچشمه مى گیرد. پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) در این روایت نیز به همین ولایت اشاره مى كند: ((من و على از یك نور هستیم .)) و ((خداوند دو هزار سال پیش از اینكه آفریده هاى خود را بیافریند روح من و على بن ابى طالب را خلق كرد. على را با هر پیامبرى بصورت پنهانى فرستاد ولى با من بصورت آشكار.)) امیرالمؤ منین (علیه السلام ) نیز در این دو روایت به همین مطلب اشاره مى كند: ((من ولى بودم ؛ در حالى كه ((آدم )) هنوز در مرحله آب و گل بسر مى برد.)) و ((من چهره خدا هستم ، من پهلوى خدا هستم ، من دست خدا هستم ، من قلم اعلى هستم . من لوح محفوظ هستم ... تا آخر كلام آن حضرت (علیه السلام ) در خطبه بیان و جاهاى دیگر.))

منظور امام صادق (علیه السلام ) در این روایت نیز همین است : ((سیماى انسانى بزرگترین حجت خدا بر خلق مى باشد. كتابى است كه آن را با دست خود نوشته و آینه تمام نماى موجودات و نسخه مختصرى از لوح محفوظ مى باشد. پلى است كه بین بهشت و آتش كشیده شده است )) این ولایت در پیامبر و جانشین او مى باشد. آنها آغازگر و پایان دهنده آن هستند. و بخاطر اهمیت زیاد آن است كه براى بزرگداشت آن این همه ثواب براى آن قرار داده اند.

از امام رضا (علیه السلام ) روایت شده است : ((روز غدیر در آسمان مشهورتر از زمین است . خداوند عزوجل در فردوس اعلى كاخى دارد كه یك خشت آن از طلا و خشت دیگر آن از نقره است . و صد هزار گنبد از یاقوت سرخ و صد هزار چادر از یاقوت سبز در آن وجود دارد. خاك آن از مشك و عنبر است . چهار نهر در آن جریان دارد: نهرى از مى ، نهرى از آب ، نهرى از شیر و نهرى از عسل . در اطراف آن درختانى از تمام میوه ها وجود دارد. بر روى آن پرندگانى با بدن مرواریدى و بالهاى یاقوتى وجود دارد كه با آوازهاى مختلف نغمه سرایى مى كنند.

وقتى روز غدیر فرا رسید همه اهل آسمان به این كاخ وارد شده خدا را تسبیح و تقدیس نموده و هر خدایى به جز او را تكذیب مى كنند. پرندگان یاد شده به پرواز در آمده ، خود را در آن آب انداخته و خود را میان این مشك و عنبرها مى غلتانند. وقتى فرشتگان جمع شدند، این پرندگان پرواز مى كنند كه در نتیجه آب و مشك و عنبرى كه به آنان چسبیده است بر فرشتگان مى ریزند. آنان در چنین روزى از نثار فاطمه - درود خدا بر او باد - به یكدیگر هدیه مى دهند. در پایان روز به آنان ندا مى كنند؛ به جایگاه هاى خود برگردید كه به خاطر بزرگداشت محمد (صلى الله علیه و آله و سلم ) و على (علیه السلام ) تا چنین روزى در سال آینده از هر لغزش و خطایى ایمن شدید.

سایر اعمال روز غدیر

(1) زیارت حضرت امیر (علیه السلام )

(2) دو ركعت نماز كه بهتر است نزدیك ظهر خوانده شود. سپس براى سپاسگزارى از خداوند سجده شكر بجاى آورده و صد بار در آن مى گوید: ((شكرا لله )) و سپس خواندن دعایى كه در اقبال روایت شده است . دعایى كه با عبارت : ((اللم انى اسئلك باءن لك الحمد)) شروع مى شود كه این نماز و دعا مستحب مؤ كد است . بعد از دعا سجده كرده و در سجده صد بار خدا را ستایش و شكر كنند (مثلا صد بار بگوید: ((الحمد لله )) و صد بار بگوید: ((شكرا لله ))) كسى كه این كار را انجام دهد، مانند كسى است كه در این روز حضور داشته و در این مورد با رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) بیعت كرده و هم مرتبه كسانى خواهد بود كه در مورد ولایت مولاى خود در این روز راستگو بوده اند. و مانند كسى مى باشد كه همراه با رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) و امیرالمؤ منین (علیه السلام )، امام حسن (علیه السلام ) و امام حسین (علیه السلام ) شهید شده اند. و مانند برگزیدگان و بزرگانى مى باشند كه در زیر پرچم حضرت قائم (عج ) و در خیمه او به سر مى برند.

روایت شده : كسى كه در این دو ركعت یك بار ((حمد)) و یازده بار ((قل هو الله احد)) و ده بار ((انا انزلناه )) و ده بار ((آیة الكرسى )) خوانده و این دو ركعت را نیم ساعت قبل از اذان ظهر بخواند عمل او نزد خداى عزوجل برابر با صد هزار عمره بوده و هر چه از خدا بخواهد و هر اندازه خواسته او مهم باشد خداوند آن را به او عنایت فرموده و توانگرى و عافیت را نصیب او مى نماید. و كسى كه بعد از دو ركعت ، دعایى را كه با ((ربنا سمعنا)) شروع مى شود خوانده و سپس خواسته هاى دنیا و آخرت خود را بخواهد، بخدا سوگند، بخدا سوگند، بخدا سوگند كه خواسته هایش برآورده مى شود.

(3) مستحب مؤ كد است كه در ابتداى روز غسل كرده ، پاكیزه ترین لباسهاى خود را پوشیده عطر استعمال كرده ، و هنگام دست دادن با مؤ منین بگوید: الحمد لله الذى جعلنى من المتمسكین بولایة امیرالمؤ منین و الائمة

(4) نماز و دعایى نیز در كتاب اقبال روایت شده است كه دعا با عبارت : اللهم صل على ولیك و اخى نبیك شروع مى شود.

برادرم ! اگر به اهمیت روز غدیر و اعمالى كه در این روایت آمده معتقد مى باشى پس معطل چى هستى ؟ خدا را به خاطر عظمت روز غدیر و این فضیلت بزرگ سپاسگزار باش فضیلتى بس بزرگ كه شناختن آن دشوار است . ولایت امامت را بر خود واجب شمرده و با تمام توان در شناخت آن بكوش كه شناخت امام سرچشمه تمام خیرات است . زیرا فضیلت و خیر در صورتى دوست داشتنى مى شود كه شناخته شود. و طبیعى است كه بعد از شناخت براى تحصیل آن تلاش مى كند. ولایت نیز چنین است و براى بدست آوردن آن باید قبلا آن را شناخت .

و آنگاه كه ولایت او را بدست آوردى ، بطور طبیعى لوازم ولایت را انجام مى دهى و پس از انجام لوازم ولایت ، از كارهاى او پیروى نموده و اخلاق خود را شبیه به او ساخته ، به دنبال هدایتهاى او رفته و براى بدست آوردن رضایت او تلاش مى كنى . در پى آن او نیز تو را به دوستى خود برگزیده و تو را به خود نزدیك مى سازد. و آنگاه به مقام بالایى رسیده و در همسایگى پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) قرار مى گیرى زیرا خداوند به على (علیه السلام ) وعده داده است كه شیعیانش همسایه و گرداگرد او بوده و بر منبرهایى از نور جاى داشته باشند. و ما باید براى رسیدن به این امر تلاش كنیم .

كرم و شجاعت ، زهد و ترس ، امید و توكل ، رضا و تسلیم و معرفت و توحید او را بنگر، درباره علم و عبادت ، گریه و شكست ناپذیرى او در راه خدا، سخاوت و ایثار، انجام كارهاى سخت ، صبر او بر ناگوارى ها و اینكه چگونه مكارم اخلاق و صفات پسندیده را در خود جمع كرده است بیندیش صفاتى كه مشكل است حد كمال آنها در یك انسان پیدا شود. مثلا رقت قلب در بیشتر اوقات با جهاد با كفار و كشتن اشخاص سازگارى ندارد. و همین طور توانایى با روزه و گرسنگى زیاد، و نیز تواضع با ابهت ، عظمت و احترام سازگار نیست . و او همه این صفات را در حد كمال دارا مى باشد.

 

 

ادامه کتاب المراقبات

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 مهر 1389    | توسط: حسن پوراللهیار    |    | نظرات()